نسخه آزمایشی وب سایت موسسه رویش کوثر
کارآفرینی مرغ

کارآفرینی مرغ

به گزارش روابط عمومی مؤسسه کسب و کار رویش کوثر از سال ۹۸ در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی فعالیت‌های حمایتی خود را از کسب و کار‌های کوچک مقیاس و زودبازده با هدف توانمندسازی افراد جامعه هدف کمتر برخوردار در مناطق روستایی، پیشگیری از مهاجرت، استفاده از ظرفیت‌ها و...