نسخه آزمایشی وب سایت موسسه رویش کوثر
پرورش دام سبک

پرورش دام سبک

در طرح رویش: همیاری روستا که به واقع یک مدل کسب و کار با ویژگی­های بومی و مردم­پایه به­شمار می­آید با ماهیت فعالیت­های کشاورزی و دامپروری؛ زیرشاخه­های فعالیت­های اقتصادی زراعت، دام، طیور و آبزیان را در قالب ایجاد مرکز توسعه روستایی در بر می­گیرد  و عمده تمرکز آن...