نسخه آزمایشی وب سایت موسسه رویش کوثر
طرح پرورش مرغ بومی و سایر ماکیان

طرح پرورش مرغ بومی و سایر ماکیان

پرورش مرغ بومی از گذشته‌های دور در ایران رایج بوده است. خانواده‌های روستایی و عشایری، با نگهداری تعدادی مرغ و خروس، آن‌ها را پرورش می‌دادند و با استفاده از گوشت، تخم و پر آن‌ها، بخشی از نیازهای افراد خانواده را برطرف می‌کردند. همچنین مازاد تولید مرغ و تخم‌مرغ خود را...