نسخه آزمایشی وب سایت موسسه رویش کوثر

در طرح رویش: همیاری روستا که به واقع یک مدل کسب و کار با ویژگی­های بومی و مردم­پایه به­شمار می­آید با ماهیت فعالیت­های کشاورزی و دامپروری؛ زیرشاخه­های فعالیت­های اقتصادی زراعت، دام، طیور و آبزیان را در قالب ایجاد مرکز توسعه روستایی در بر می­گیرد  و عمده تمرکز آن ضمن توانمندسازی و افزایش سرانه درآمدی جامعه هدف، کمک به ارتقای سطح معیشت و تامین کالاهای اساسی سبد خانوار مناطق روستایی و کمتر برخوردار کشور می­باشد.

پرورش دام سبک در مقیاس خرد و روستایی

طی مطالعات و بررسی های بعمل آمده بطور کلی  سه سناریوی مختلف برای پرورش دام سبک در نظر گرفته شده است.

  1. پرورش دام بصورت پرواری
  2. پرورش دام بصورت داشتی  
  3. پرورش دام بصورت داشتی-پرواری است

در طرح پایلوت پرورش بصورت پروراری در 3 استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی مد نظر موسسه می باشد.