نسخه آزمایشی وب سایت موسسه رویش کوثر

با توجه به اینکه بخش عمده ای از نیاز کشور به چوب از طریق واردات تامین می گردد شناسایی ظرفیت هایی که امکان تولید چوب از درختان صنعتی را فراهم می سازد ضروری ست.یکی از درختان صنعتی که با بررسی های علمی مورد توجه کارشناسان برای تولید چوب مورد توجه قرار گرفته است درخت پائولونیا می باشد. در شرایط عادی یک درخت پائولونیا پنج ساله ارتفاعی بیش از ۱۵ متر دارد و حجم چوب قابل استفاده آن ۳ تا ۵ مترمکعب است و از سال پنجم مورد بهره برداری صنعتی قرار خواهدگرفت.هدف ما تولید چوب از طریق کشت یکی از سریع الرشد ترین درختان صنعتی می باشد.برگ و گل های این درخت برای دام سبک خوراک مناسبی است و همچنین می توان از آن به عنوان تقویت کننده خاک استفاده کرد.یک درخت هشت تا ده سال پائولونیا سالانه ۱۰۰۰ کیلوگرم برگ تازه و ۲۸ کیلوگرم برگ خشک شده تولید می کند. موسسه رویش کوثر با توانمند سازی تعداد ۵۰ نفر از روستائیان استان کهگیلویه و بویر احمد منطقه سادات محمودی با پخش 1000 نهال درخت پائولونیا به ترویج فرهنگ درختکاری و کمک به کاهش واردات چوب و مشتقات آن و درآمدزایی روستائیان پرداخته است.