نسخه آزمایشی وب سایت موسسه رویش کوثر

توانمند سازی

مطالعات اجرایی طرح همیاری روستا در ۲۸۰ روستا صورت پذیرفته که تا کنون در 188روستا توسط 1330 نفر از جامعه هدف در زمینه پرورش مرغ بومی ، آبزی پروری ، دام سبک، دام سنگین ، خیاطی ، بسته بندی خشکار ، کوهر تراشی در حال انجام می‌باشد. سامانه تامین مالی خرد”همیار روستا” به آدرس www.hamyareroosta.com برای توسعه کسب و کارها در مناطق روستایی با هدف مشارکت احاد مردم برای کمک به توسعه روستا طراحی شده است.

اهداف طرح رویش ؛ همیاری روستا

  • توانمندسازی افراد جامعه هدف ساکن در روستاها به عنوان مراکز تولید کشور با ارتقای توانمندی همراه با عزت انسانی ، رسیدن به خودکفایی روستایی در بخشی از کالاهای اساسی مصرفی خانوار
  • برنامه ریزی بلند مدت برای تغییر سبک زندگی مناطق روستایی به سمت مولد شدن و مشارکت در تولید محصولات.
  • توان افزایی افراد جامعه هدف مناطق مورد نظر در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و ایجاد همگرایی ملی ، افزایش سطح خود اتکایی مردم(جامعه هدف) برای جلوگیری از غافلگیری راهبردی در حوزه تهدیدات مرتبط با تحریم های حال و آینده
  • حمایت از تولید کالاهای اساسی به صورت منطقه ای
  •  افزایش سطح درآمد جامعه روستایی و حمایت از مهاجرت معکوس با رویکرد حفظ عزت انسانی
  • افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری مردم در توسعه محل سکونت و ارتقای سطح امنیت همه جانبه.